Fælles jagter

  • 1. oktober
  • Søndag uge 42
  • Lørdag uge 44
  • Søndag uge 47
  • Søndag uge 50
  • Søndag uge 2
  • Lørdag uge 4 (Afslutning - kun for konsortiet)
Alle dage kl. 9.00 til kaffe og rundstykker.

Jagtbart vildt

Jagttider

Det er uhyre vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i jagttiderne, inden du går på jagt. Vær opmærksom på, at der ofte sker revision af jagttiderne, så du bør løbende holde dig orienteret.

I bekendtgørelsen finder du også flere kort, der illustrerer områderne for de lokale jagttider.

Fugle
Andefugle
Gråand 01.09 - 31.12
Atlingand 01.09 - 31.12
Krikand 01.09 - 31.12
Spidsand 01.09 - 31.12
Pibeand 01.09 - 31.12
Skeand 01.09 - 31.12
Knarand 01.09 - 31.12
Ovenstående andefugle kan desuden jages på fiskeriterritoriet 01.01 - 31.01

Grågås 01.09 - 31.01
Blisgås 01.09 - 31.01
Sædgås 01.09 - 30.11
Kortnæbbet gås 01.09 - 31.01*
Canadagås 01.09 - 31.01
Taffeland 01.10 - 31.01
Troldand 01.10 - 31.01
Bjergand 01.10 - 31.01
Hvinand 01.10 - 31.01
Havlit 01.10 - 31.01
Ederfugl - han 01.10 - 31.01
Sortand 01.10 - 31.01
Fløjlsand 01.10 - 31.01
*Kortnæbbet gås forvaltes efter en adaptiv forvaltningsplan, og derfor kan jagttiderne på arten ændre sig alt efter bestandens tilstand.

Hønsefugle
Agerhøne 16.09 - 15.10
Fasanhøne 01.10 - 31.12
Fasanhane 01.10 - 31.01
Vandhøns
Blishøne 01.09 - 31.01
Vadefugle
Dobbeltbekkasin 01.09 - 31.12
Skovsneppe 01.10 - 31.01
Duer
Ringdue 01.11 - 31.01
Tyrkerdue 01.11 - 31.12
Kragefugle
Husskade 01.09 - 31.01
Krage (gråkrage/sortkrage) 01.09 - 31.01
Pattedyr

Hovdyr
Kronhjort
01.09 - 31.01*
Kronhind og -kalv
01.10 - 31.01*
Dåhjort
01.09 - 31.01*
Då og -kalv
01.10 - 31.01*
Sikahjort
01.09 - 31.01
Sikahind og -kalv
01.10 - 31.01
Råbuk
16.05 - 15.07
01.10 - 31.01
Rå og -lam
01.10 - 31.01
Muflonvædder
01.09 - 31.01
Muflonfår og -lam
01.10 - 31.01
Vildsvin, orne
01.09 - 31.01
Vildsvin, so og grise
01.10 - 31.01
*Vær opmærksom på, at der mange steder i landet findes lokale jagttider for disse vildtarter. Se mere under "lokale jagttider". Du finder yderligere information om jagttider på dåvildt her, og yderligere information om jagttider på kronvildt her.

Rovdyr
Ræv 01.09 - 31.01
Husmår 01.09 - 31.01
Støttetandede
Hare 01.10 - 15.12
Vildkanin 01.09 - 31.01
Invasive arter
Invasive arter
Lokale jagttider
Du kan finde yderligere information om de lokale jagttider på kronvildt og dåvildt her.

Region Midtjylland

Sædgås
Ingen jagttid

Syd for hovedvej 16 mellem Randers og Viborg, Syd og øst for hovedvej 12 mellem Viborg og Herning, nord og øst for motorvej 18 mellem Herning og Give, nord og øst for hovedvej 176 mellem Give og Bredsten, nord for motortrafikvej 28 mellem Vejle og Bredsten. Øst for motorvej E45 mellem Aarhus og Randers.
Kronspidshjort og kronkalv
01.09 - 31.01
Kronhind
16.10 - 31.01
Kronhjort, med mindst 5 sprosser på minimum 2 cm på den ene stang
01.09 - 31.01
Øvrige kronhjorte
Ingen jagttid
Syddjurs og Norddjurs kommune
Kronhind og –kalv
01.10 – 31.01
Kronspidshjort
Ingen jagttid
Øvrige kronhjorte
01.09 – 31.12